Negev, Hanegev, ørkenområde i det sydlige Israel, et trekantet og især mod syd stærkt kuperet område, der udgør mere end halvdelen af Israel. Negev var tidligere udelukkende beboet af beduiner, men søges gennem bosættelsesprogrammer befolket med jøder fra især Nordafrika og Den Arabiske Halvø. Største by er Beersheba mod nord, hvor betydelige områder er blevet opdyrket med kunstvanding. Den nærliggende Dimona rummer højteknologisk industri og Israels kernevåbenanlæg.