Nahman fra Breslau, Rabbi Nachman, 1772-1810, ukrainsk-jødisk hasidisk leder, mystiker og fortæller. Nahmans messianske prætentioner førte til strid med andre hasidiske ledere (se hasidisme), som han adskilte sig fra ved sin bevidsthed om Guds fravær fra verden. Nahmans historier, størstedelen på hebraisk og nedskrevet af hans elev Nathan Sternhartz, er en blanding af mytisk, folkloristisk og selvbiografisk stof, fortalt med den hensigt at vække mennesket til at tjene Gud og forberede Messias' komme. Hovedtemaet er kampen for at forløse verden fra det onde, folket Israel fra eksil og sætte mennesket fri. Hans tilhængere, der betragtede ham som en inkarnation af Messias, valgte ikke en ny leder efter hans død, og de venter stadig på hans tilbagekomst.