Nacht und Nebel-Erlass, (ty. 'Mulm og Mørke-forordningen'), hemmelig forordning, udstedt 7.12.1941 på Hitlers befaling af chefen for den tyske værnemagt, Wilhelm Keitel, om deportation fra de besatte lande til tyske kz-lejre af mennesker, der mistænktes for modstandshandlinger; Danmark var som det eneste besatte land undtaget. Forordningen kom til at omfatte ca. 7000 fanger, hvoraf de fleste kom fra Frankrig. De var afskåret fra enhver kontakt med hjemlandet, og mange forsvandt.