N.N., (fork.f. lat. nomen nescio 'jeg kender ikke navnet'), om en person, hvis navn man ikke kender eller ikke vil nævne.