Næsbyhoved, borgbanke nær Odense Havn øst for den nu udtørrede Næsbyhoved Sø. Den er ca. 60 m×60 m og omgivet af dybe tørre voldgrave. Borgbanken blev antagelig anlagt i 1100-t., men omtales først i skriftlige kilder i 1337. Næsbyhoved Slot på banken blev ødelagt i 1534 under Grevens Fejde; i 1764 blev de sidste bygninger nedrevet. Der er kun foretaget overfladiske arkæologiske undersøgelser i 1930'erne.