Mustafa 2., 1664-1703, osmannisk sultan fra 1695. Mustafa 2. ledede krigen mod habsburgerne 1695-97. Hans manglende militære erfaring var imidlertid en af årsagerne til det katastrofale nederlag ved Senta 1696, hvor den osmanniske felthær på Balkan praktisk taget blev udslettet. Ved Freden i Karlowitz 1699 måtte osmannerne definitivt acceptere tabet af Ungarn, Transsylvanien og Podolien. Efter nederlaget overlod Mustafa den politiske ledelse af Osmannerriget til Köprülüfamilien. Han blev afsat få måneder før sin død.