Muhammad Ali, 4.3.1769-2.8.1849, egyptisk vicekonge. Muhammad, som var født i Makedonien af albanske forældre, kæmpede i 1801 i den osmanniske hær, der fordrev Napoleons hær fra Egypten. Gennem et taktisk samarbejde med lokale mamlukker lykkedes det ham i 1804 at sikre sig den reelle magt i landet, og i 1805 anerkendtes han af sultanen i Istanbul som vicekonge (paşa) af Egypten. Muhammad indledte en modernisering af landet og nationaliserede mamlukkernes store jordarealer, ligesom han effektiviserede skatteadministrationen, hvorved det blev muligt at opbygge en ny hær. 1810-11 foretog han på vegne af den osmanniske sultan en offensiv mod al-Hijaz, og 1831-33 erobrede han kontrollen over Syrien og Palæstina og igangsatte derefter en offensiv mod Anatolien. En britisk-russisk alliance tvang ham dog til at trække sig tilbage fra Anatolien, Syrien og Palæstina. Hans efterkommere besad magten i Egypten indtil 1952.