Moralsk Oprustning, Moral Re-Armament, fra 1938 navnet på den moralske vækkelse Oxfordbevægelsen (se Oxford-gruppebevægelsen). Vendt imod kommunismen og med udgangspunkt i fire absolutter: Ærlighed, renhed, uselviskhed og kærlighed proklamerede lederen, Frank Buchman, en moralsk vision om nationernes fredelige sameksistens. Efter 2. Verdenskrig blev Caux i Schweiz et centrum for bevægelsen.