Monaghan, Mhuineacháin, amt (county) i det nordøstlige Irland i Ulsterregionen; 1294 km2, 60.500 indb. (2011). Amtet udgøres af et bakket morænelandskab og lave bjerge samt mange små søer og sumpede områder, der afvandes af floderne Finn mod vest og Blackwater mod nord til Lough Neagh. Især den frugtbare midterste del af amtet er opdyrket med bl.a. korn, kartofler og hør. Landbruget har endvidere svineavl og produktion af kød- og malkekvæg. Amtets historie vidner om modstandskampe mod indtrængende fjender, bl.a. vikinger og skotter. Monaghan by (6600 indb.) er administrations- og handelscenter med møbelindustri.