Mjang Dam, sø- og sumpområde (18 ha) i en dal, der udmunder i en fjord 2 km øst for Augustenborg på Als. Søen tørrer ud om sommeren og er omgivet af rørsump og pilekrat. Området var tidligere en værdifuld fugle- og blomsterlokalitet, men er nu forurenet og under tilgroning pga. vandstandssænkning. Afstrømningen foregår via sluse i Augustenborg Havn. Arealet er statsejet, fredet og jagtfrit.