Miranda-warning er i USA's retssystem en sigtets krav på at blive gjort bekendt med sin ret til at nægte at udtale sig under afhøring samt til at få en advokat beskikket forud for afhøring. Betegnelsen stammer fra sagen Miranda vs. Arizona (1966), hvori det blev fastslået, at en sigtets udsagn, som er indhentet i strid med disse regler, ikke kan anvendes som bevis under en straffesag.