Miljømålsloven, lov fra 2003, der implementerer EU's Vandrammedirektiv og dele af Habitatdirektivet til dansk lov med henblik på at gennemføre en fælles vand- og naturplanlægning, der skal sikre såvel vand- som naturkvaliteten i Danmark.

De nærmere miljømål fastlægges af Miljø- og Fødevareministeren, der samtidig udarbejder et overvågningsprogram, som skal dokumentere, om målene nås. Den overordnede indsats, der herefter skal gøres for at indfri målene for natur- og vandkvaliteten, fastlægges af ministeren for de vanddistrikter og habitatområder, Danmark er inddelt i. Når dette grundlag foreligger efter nærmere tidsfrister fastsat i loven, skal kommunerne udarbejde seksårige handleplaner for den konkrete indsats i deres områder. Disse skal dels sikre en gunstig bevaringsstatus i de internationale naturbeskyttelsesområder, dels at alt overfladevand og grundvand opnår en god tilstand. Den første plan blev vedtaget i 2009.

Uden for den kystnære del af søterritoriet skal Miljøministeren udarbejde Natura 2000-planer for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Se også naturbeskyttelse.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig