Miljømålsloven

Artikelstart

Miljømålsloven, lov fra 2003, der implementerer EU's Vandrammedirektiv og dele af Habitatdirektivet til dansk lov med henblik på at gennemføre en fælles vand- og naturplanlægning, der skal sikre såvel vand- som naturkvaliteten i Danmark.

De nærmere miljømål fastlægges af Miljø- og Fødevareministeren, der samtidig udarbejder et overvågningsprogram, som skal dokumentere, om målene nås. Den overordnede indsats, der herefter skal gøres for at indfri målene for natur- og vandkvaliteten, fastlægges af ministeren for de vanddistrikter og habitatområder, Danmark er inddelt i. Når dette grundlag foreligger efter nærmere tidsfrister fastsat i loven, skal kommunerne udarbejde seksårige handleplaner for den konkrete indsats i deres områder. Disse skal dels sikre en gunstig bevaringsstatus i de internationale naturbeskyttelsesområder, dels at alt overfladevand og grundvand opnår en god tilstand. Den første plan blev vedtaget i 2009.

Uden for den kystnære del af søterritoriet skal Miljøministeren udarbejde Natura 2000-planer for de internationale naturbeskyttelsesområder.

Se også naturbeskyttelse.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig