Mikołaj Sęp Szarzyński, ca. 1550-1581, polsk digter, hvis religiøse poesi præges af omvendelsen fra protestantisme til katolicisme. Den urolige, søgende lyrik i samlingen Rytmer eller polske digte (1568, udg. 1601) udtrykker dyb tro og forherliger kampen for troen. Han har dog formentlig også skrevet erotiske digte. Med brug af stærke antiteser og en ny, rig metrik bragte han barokken ind i polsk litteratur.