Michael M. Postan, Michael Moissey Postan, 1899-1981, russisk-britisk historiker, professor i økonomisk historie i Cambridge 1938-65. Sammen med Wilhelm Abel og Marc Bloch brød han i 1920'erne og 1930'erne med det tidligere fremherskende lineært evolutionistiske syn på middelalderens samfundsudvikling og introducerede forestillingen om en almindelig social og økonomisk krise i 1300- og 1400-t. Dette historiesyn og Postans kriseteorier fra 1950'erne og 1960'erne fik overordentlig stor betydning i middelalderforskningen frem til ca. 1990. Middelalderens fluktuerende socioøkonomi er beskrevet i hans bidrag til første bind af The Cambridge Economic History of Europe (1966). Forfatterskabet omfatter i øvrigt flere banebrydende artikler, bl.a. Revisions in Economic History — The fifteenth Century (1939) og Moyen Age (1950).