Meghna, dels navnet på den østligste hovedflod i Bangladesh, dels det ca. 10 km brede sammenløb mellem denne og hovedfloderne i Ganges-Brahmaputras delta. Mht. vandføring er Meghna verdens tredjestørste flod (efter Amazonas og Congo). Meghna er en vigtig vandvej, og flere projekter under den internationalt finansierede Flood Action Plan søger at tæmme det store og dynamiske flodsystem med enorme diger. Projekternes konsekvenser for mennesker og miljø er omdiskuteret, og flere anser det for tvivlsomt, om de vældige kræfter overhovedet lader sig betvinge.