Max Adler, 1873-1937, østrigsk sociolog. Adler regnes for en af austromarxismens førende teoretikere. Han søgte i sine skrifter at løsne marxismen fra den filosofiske materialisme og i stedet bygge den på et af Immanuel Kant inspireret grundlag. Især har Adlers kulturpolitiske og pædagogiske indsats præget det østrigske socialdemokrati.