Austromarxisme, (af lat. austro-, af germ. austr 'øst', angiver sammenhæng m. Østrig, lat. Austria), retning inden for marxismen, der blev udviklet i tilknytning til det østrigske socialdemokrati. Begrebet omfatter dels en gruppe østrigske teoretikeres bidrag til videreudvikling af marxismen før 1. Verdenskrig, dels socialdemokratiets politiske teori og praksis i den østrigske republik fra 1918-34. En række større teoretiske bidrag blev fra 1904 offentliggjort i skriftserien Marx-Studien — bl.a. Max Adlers filosofiske studier, Otto Bauers analyse af nationalitetsspørgsmålet og Rudolf Hilferdings imperialismeteori. Den politiske strategi, hvis mål var opnåelse af socialisme ved hjælp af demokratiske midler, blev klarest formuleret i det østrigske socialdemokratis Linz-program fra 1926. Austromarxismen indtog en position mellem reformisme og kommunisme, en "3. vej", der også havde repræsentanter i andre lande og kortvarigt var organiseret i "212-Internationalen".