Matematisk Tidsskrift var et dansk tidsskrift for matematik, som blev grundlagt i 1859 af H.C.F.C. Schjellerup (1827-87) og Camillo Tychsen (1826-88) med navnet Mathematisk Tidsskrift. Tychsen udgav tidsskriftet indtil 1871, hvorefter H.G. Zeuthen udgav det til 1889. I 1890 blev navnet ændret til Nyt Tidsskrift for Mathematik og tidsskriftet blev delt i to afdelinger A og B for henholdsvis elementære og videregående afhandlinger. 1919-52 udgav Dansk Matematisk Forening tidsskriftet under navnet Matematisk Tidsskrift. Herefter gik de skandinaviske matematiske foreninger sammen om at erstatte de to afdelinger med henholdsvis Nordisk Matematisk Tidsskrift (fra 1979 normat) og Mathematica Scandinavica.