Martinus Willem Beijerinck, 1851-1931, hollandsk bakteriolog. Efter at have erhvervet doktorgraden engageredes Beijerinck i studier inden for bakteriologien med særligt henblik på jordbrug. Beijerinck opdagede bl.a. den kraftigt kvælstofbindende bakterieslægt Azotobacter. I 1895 blev Beijerinck professor i mikrobiologi på Den Polytekniske Skole i Delft og grundlagde her et mikrobiologisk laboratorium.