Marsk Stig var en dansk marsk. Se Stig Andersen Hvide d.æ.