Marilyn French, 21.11.1929-2.5.2009, amerikansk forfatter. Samtidig med feminismens opblomstring i 1970'erne og 1980'erne fik Marilyn French et stort internationalt publikum med romanerne The Women's Room (1977, da. Kvinder, 1978), der skildrer frigørelsen fra den traditionelle kvinderolle, The Bleeding Heart (1980, da. Det blødende hjerte, s.å.) om kærlighed set i lyset af kønsbestemte barrierer og Her Mother's Daughter (1987, da. Sin mors datter, s.å.) om fire generationers kvindeliv. I de første romaner er hun optaget af kvinders manglende udfoldelsesmuligheder; senere blev hun i stigende grad opmærksom på de tab, som dét, hun kaldte maskuliniseringen af samfund og kvinder, har medført. Forfatterskabet beskæftigede sig i forlængelse heraf med de forskellige værdier, der tillægges kønnene, og de samfundsforhold, der har skabt betingelserne. Den store kulturkritiske studie Beyond Power: On Women, Men and Morals (1985, da. Om kvinder, mænd og moral, s.å.) er med detaljerede referencer til historie, filosofi, medicin, antropologi, jura og teologi en analyse af patriarkatet som menneskehedens syndefald. Rollen som feministisk filosof videreføres i The War against Women (1992, da. Krigen mod kvinder, s.å.) og får sin romanmæssige udformning i Our Father (1994, da. Fader vor, s.å.). Marilyn French har i rollen som litteraturprofessor, bl.a. ved Harvard University, skrevet litteraturkritiske værker, men det er for sin grundige, radikale og utrættelige kritik af kvinders vilkår, hun var bemærkelsesværdig.