Marghera er Venedigs industriområde og kommercielle havn på landsiden af Venedigs lagune i det nordøstlige Italien, anlagt efter 1926. Industriområdet og det tilknyttede boligområde Mestre (ca. 220.000 indb., 1996) blev efter 1920'ernes funktionalistiske byplanprincipper anlagt adskilt fra hinanden. Bydelene skulle tilføre det gamle Venedig industrielle udviklingsmuligheder samt fungere som havn for Po- og Venetosletternes mange byer og industridistrikter. Mestre-Marghera er efter 1950 vokset til det nordlige Adriaterhavs vigtigste industrifelt med over 200 industrikoncerner, deriblandt Italiens største aluminiumsmelteværk, et stålværk, en af Europas største koncentrationer af petrokemiske anlæg samt skibsværfter. Væksten er sket på bekostning af den gamle laguneby. Vand- og naturgasindvinding i området blev stoppet i 1973, fordi lagunen og dens omgivelser sank; men den fortsatte forurening fra Marghera samt trafikken til havnen gennem en uddybet sejlrende medvirker til at ændre lagunens vandbalance og samlede økosystem, dens mudderbanker og øer, og derved også til at nedbryde Venedigs fundamenter af nedrammede træpæle.