Maremma, langstrakt slette ved Italiens vestkyst mellem Pisa og Rom; 1821 km2. Området var allerede opdyrket under etruskerne og romerne, men forsumpede efter Romerrigets opløsning. Maremma blev umiddelbart efter 2. Verdenskrig et kerneområde for bondeopstande. Området blev derefter udstykket til ca. 20.000 landbrug som led i en jordreform fra 1950.