Marcus Pacuvius, ca. 220-132 f.Kr., romersk maler og dramatiker, nevø af digteren Ennius. Pacuvius, der var født i Brundisium (nuv. Brindisi) i Syditalien, kom som ung til Rom og udførte her malerier, der var værdsatte helt ned i kejsertiden. I en moden alder skrev han en række bearbejdelser af klassiske græske tragedier, hvoraf flere har hentet stof fra den trojanske sagnkreds. Over 400 korte citater fra tretten skuespil, som i øvrigt er gået tabt, vidner om stor popularitet blandt de romerske forfattere. I eftertiden huskes især et citat fra tragedien Teucer: 'Fædrelandet er dér, hvor der er godt at være', Patria est, ubicumque est bene.