Maglemose, ofte anvendt navn på en stor mose. Kendt er Maglemose lige vest for Multebjerg i Gribskov 8 km nord for Hillerød. Den 22 ha store højmose er stærkt kulturpåvirket ved grøftning (1857-78). Vegetationen i den tidligere lyngklædte mose med tilgroning (birk) er blevet videnskabeligt studeret gennem hele 1900-t. Mosen har ikke tidligere været en sø; tørvedannelsen i det 6-10 m dybe bassin i den porøse undergrund skyldes den sure, næringsfattige jordbund og fravær af naturlige overfladeafløb. Mosen har siden 1911 været delvis fredet.