Mærsk Raffinaderiet, Pyrolyseværket, krakningsanlæg på Amager, ejet af A.P. Møller. Det blev grundlagt 1951, men kom først i drift 1958, efter at det oprindelige anlæg til krakning af svær fuelolie var blevet erstattet med en nafta-krakker. Anlægget leverede let gas til Københavns Energi og ethylen til A/S De Danske Spritfabrikker og til firmaet Danbritchems polyethylen-anlæg. Raffinaderiet blev lukket i 1978.