Luigi Einaudi, 24.3.1874-30.10.1961, italiensk økonom, journalist og politiker. Einaudi indledte tidligt en akademisk karriere og havde sideløbende hermed en omfattende journalistisk virksomhed. Hans grundlag var den økonomiske liberalisme, og han forholdt sig kritisk til enhver form for statsinterventionisme og protektionisme. Da Mussolini kom til magten i 1922, var Einaudi positivt stemt pga. regeringens økonomiske politik; men efter Matteottikrisen i 1924 sagde han fra. I 1943 blev han tvunget i eksil i Schweiz. Efter befrielsen fortsatte han sin karriere som medlem af den grundlovgivende forsamling for det liberale parti. Efter en periode som nationalbankdirektør blev han i 1947 viceministerpræsident og budgetminister i Alcide De Gasperis fjerde regering, hvor han sanerede den italienske økonomi med en hård deflatorisk politik. Einaudi kronede sit livsværk med embedet som præsident for den italienske republik 1948-55.