Italien 1950-1991

DCs magtbasis konsolideredes med en række jordreformer og fra 1950 med investeringsfonden for Syditalien (la Cassa per il Mezzogiorno), der blev fulgt op af en udbygning af de statsligt kontrollerede virksomheder, som havde overlevet fascismens krisepolitik. Således var der en tendens til, at DC og dets skiftende allierede af socialdemokrater, liberale og republikanere besatte statsapparatet med fuld dispositionsret over dets resurser. Hele artiklen