Lord Mansfield, egl. William Murray, 2.3.1705-20.3.1793, engelsk jurist og politiker. Som William Murray blev Mansfield tidligt i sin karriere en kendt advokat, han valgtes til Parlamentet i 1742 og blev i 1756 Lord Chief Justice, et embede, han beklædte indtil 1788. Han adledes i 1776 som earl af Mansfield. Mansfield fik i sin tid som dommer stor betydning for udviklingen af engelsk ret, bl.a. for dommes udformning og for handelsretten, som i hans tid blev en del af den engelske common law. Mansfield omtales ofte som den engelske handelsrets fader og betragtes som en af grundlæggerne af moderne engelsk ret.