Lomblen, Kawula, Lembata, ø i det østlige Indonesien, den største af Solorøerne øst for Flores. Lomblen består af flere aktive vulkaner; den højeste er 1644 m. Den fåtallige befolkning er overvejende soloresere, som lever af fiskeri og landbrug med sagopalmer som en vigtig afgrøde. Øen er kendt for sin traditionelle hvalfangst.