Llewelyn ap Gruffydd, d. 11.12.1282, Llewelyn blev i 1246 fyrste af Gwynedd i det nordlige Wales, et herredømme, han i det følgende tiår udstrakte til de resterende selvstændige småkongedømmer. I 1267 blev han som den første udnævnt til fyrste (prins) af Wales. Llewelyns politik tog sigte på at anerkende det engelske overherredømme, men samtidig fastholde jurisdiktionen på walisiske hænder. Det var en balancegang, som stred mod Edward 1.s ønske om at gennemføre en egentlig feudalisering af landet. Årelange trakasserier afløstes i 1276 af direkte krigsførelse, og ved Llewelyns død i kamp mod englænderne var den engelske erobring af Wales i realiteten tilendebragt.