Lindved, tidligere hovedgård 7 km sydøst for Odense. Gården kendes fra 1400-t. Den nuværende tofløjede hovedbygning ligger på et endnu delvis bevaret voldsted; nordvestfløjen i bindingsværk er antagelig fra 1600-t., mens den korte grundmurede nordøstfløj tilføjedes 1842. En vandmølle er fra 1847. Ladegården brændte i 1967.