Lindholm, ø i Stege Bugt; 7 ha, 4 indb. (2006). Lindholm, der ligger i Vordingborg Kommune, blev købt af den danske stat i 1925, og der indrettedes forsøgsstation for mund- og klovsyge, Statens Veterinære Institut for Virusforskning. DTU's Veterinærinstitut har fortsat afdeling på øen (2013).