Liber mutus, en samling plancher af alkymistiske forestillinger uden ledsagende tekst, der findes på Nationalbiblioteket i Paris. Hverken alder eller kunstner kendes, men samlingen stammer sandsynligvis fra den tidlige middelalder. Tilhængere af den hemmelige alkymi benytter planchernes billedsprog til forklaring af de fænomener, de oplever under deres mystiske arbejde med fremstilling af eliksirer og ved bestræbelserne på at omdanne ikke-ædle metaller til guld.