Les Landes, (fr. 'hederne'), et ca. 14.000 km2 stort område i Sydvestfrankrig mellem Atlanterhavskysten og floderne Adour og Garonne-Gironde. Terrænet er helt fladt og består af sandaflejringer. De tidligere tyndtbefolkede, fattige heder blev i 1800-t. tilplantet med fyr og er i dag Frankrigs største skovområde, som danner grundlag for træ- og papirindustri. I de centrale dele er der i 1970 oprettet en regional naturpark.