Lennart Torstensson var en svensk feltherre. Torstensson blev i 1630 chef for det svenske artilleri og deltog herefter i Trediveårskrigen i Tyskland. De svenske sejre ved Breitenfeld i 1631 og Lech i 1632 skyldtes i høj grad hans indsats. Efter Johan Banérs død i 1641 blev han øverstbefalende. Han ledede i 1643 angrebet på Danmark (se Torstenssonfejden). I 1647 måtte han forlade hæren pga. sygdom. Torstensson regnes for en af Sveriges største hærførere mht. både strategi og taktik, især anvendelsen af artilleri.