Lausannebevægelsen, konservativ, kristen, bibeltro bevægelse, stiftet 1974 på Den Internationale Kongres for Verdensmission i Lausanne; den har til formål at drive kristen mission på grundlag af Bibelen, der forstås som Guds ord og den ufejlbarlige norm for tro og handling.