Lars Hansen Larsen, 1890-1970, dansk professor i kvægets avl og fodring ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole. Larsen var konsulent og varm fortaler for udbredelsen af Rød Dansk Malkerace. Han skrev bl.a. Haandbog i Kvægets Avl, Fodring og Pleje (1940) og var hovedredaktør af fjerde udgave af Landbrugets ordbog (1951). Med sin særprægede personlighed deltog han i øvrigt i sin tids debatter, bl.a. om det sydslesvigske spørgsmål.