Laplace-operator er en differentialoperator, som indgår i Laplaces differentialligning og optræder i mange fysiske problemstillinger, bl.a. i forbindelse med varmeledning og bølgeudbredelse. Den \(n\)-dimensionale Laplace-operator er defineret som \[\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x_1^2} + \dots + \frac{\partial^2}{\partial x^2_n}.\] Den betegnes også \(\nabla^2\).