Langholt, hovedgård (sædegård) 16 km nordøst for Aalborg. Gården er nævnt 1355 og var krongods til 1578; efter skiftende ejere kom den 1840 i slægten Ahlmann(-Lorentzen)s eje. Hovedbygningen fra 1744 blev ombygget 1919-20 ved arkitekt Hother Paludan (1871-1956), hvorved hovedfløjen blev grundmuret i to etager og fik tilføjet et stort trappetårn.