La Hague, fransk oparbejdningsanlæg for brugte brændselselementer fra kernekraftværker; La Hague ligger på halvøen Cotentin 25 km vest for Cherbourg ved Den Engelske Kanal. Værket åbnede i 1966, og de over 6000 ansatte betjener foruden det store franske atomenergiprogram med 58 reaktorer også Tyskland, Holland, Belgien, Schweiz og Japan. Kapaciteten er 1700 t brugt letvandsreaktorbrændsel pr. år, svarende til knap 100 reaktorer; det er verdens største kommercielle anlæg af sin art.