LINE, inden for molekylærbiologien betegnelse for længere (>5000 basepar) repeterede sekvenser i arvemassen (genomet), der forekommer i ofte flere tusinde næsten identiske kopier. Se DNA (informationen i DNA).