L.C.F. Lütken, Louis Carl Frederik Lütken, 19.4.1863-27.6.1918, dansk officer, departementschef i Krigsministeriet 1905-09. Lütken øvede betydelig indflydelse på dansk sikkerhedspolitik i kraft af en tæt kontakt til Venstres ledelse, især til J.C. Christensen. I forståelse med ham førte Lütken 1906-07 hemmelige forhandlinger med chefen for den tyske generalstab, Helmuth von Moltke d.y., om en tyskvenlig neutralitetspolitik grænsende til en alliance. Akterne fra disse forhandlinger blev offentliggjort af P. Munch i Forsvarskommissionen af 1919.