László, Rajk, sen., 8.3.1909-15.10.1949, ungarsk politiker. Rajk blev medlem af Det Kommunistiske Parti i 1931 og stod allerede i 1935 i spidsen for arbejderbevægelsen. I 1936 tog han til Spanien og kæmpede i Den Internationale Brigade. Efter internering i Frankrig vendte han i 1941 tilbage til Ungarn, hvor han blev arresteret og fængslet. I 1944 kom han på fri fod og udnævntes til sekretær for Kommunistpartiets Centralkomité. Som leder af Den Ungarske Front var han en af modstandsbevægelsens organisatorer, men blev arresteret af tyskerne og interneret i München, hvorfra det i 1945 lykkedes ham at vende hjem. Rajk blev medlem af politbureauet, indvalgt i Parlamentet og avancerede hurtigt til sekretær, derefter viceførstesekretær for Kommunistpartiets Budapestafdeling. 1946-48 var han indenrigsminister og en kort overgang også udenrigsminister. Som følge af en uforsonlig magtkamp i partiet blev han i 1949 arresteret, dømt til døden og henrettet (se Rákosi-perioden). Rajk blev i 1955 rehabiliteret og fik året efter en statsbegravelse.