Kvinder for Fred, dansk bevægelse, der opstod i 1980 med en fællesnordisk underskriftindsamling til støtte for tre hovedkrav: at alle lande nedruster for at sikre en varig verdensfred, at våbenmilliarderne derefter benyttes til mad, samt at der på verdensplan konsekvent siges nej til krig. Kvinder for Fred var i løbet af 1980'erne med til at arrangere store fredsmarcher i Europa og USA. Organisatorisk har bevægelsen en decentral struktur med lokale grupper, såkaldte køkkengrupper, som bærende enhed. I 1990'erne har Kvinder for Fred ændret karakter fra en græsrodsbevægelse til et løsere netværk. På nordisk plan dannedes i 1988 Nordiske Kvinders Fredsnetværk. Se også fredsbevægelsen.