Kvikkjokk, turiststation og kapelby i Lappland, Sverige, beliggende, hvor elve fra nationalparken Sarek har opbygget et stort delta i søen Saggat. I 1600-t. lå her et smelteværk baseret på trækul fra nåleskoven og bly- og sølvmalme fra Sarek. Nu er byen domineret af fjeldmarksturismen på Kungsleden og i Sarek.