Kurt Ramberg, 1908-1997, dansk general, 1959-62 chef for Flyvevåbnet og 1962-72 forsvarschef og medlem af NATOs Militærkomité. Ramberg var oprindelig søofficer og marineflyver og gjorde under 2. Verdenskrig stabstjeneste ved Den Danske Brigade i Sverige 1943-44 og stabstjeneste i England 1944-45.