Kronløbet, (1. led kron, vist efter Trekroner), det ti meter dybe farvand, som nord for søfortet Trekroner forbinder Københavns havn med Kongedybet. Det har givet navn til Kronløbsbassinet, en udvidelse af Frihavnen fra 1918.