Kristjan Pedersen, 1857-1927, dansk politiker og gårdejer. Pedersen var 1895-1926 MF først for Venstrereformpartiet, dernæst fra 1905 for Det Radikale Venstre. Han støttede husmandsbevægelsens jordpolitiske krav, og som landbrugsminister 1913-20 gennemførte han Jordlovene af 1919, der bl.a. muliggjorde en omfattende udstykning til husmandsbrug.