Krångede, det største af den svenske elv Indalsälvens vandkraftværker; ved hjælp af en 20 m høj dæmning, anlagt 1936, udnyttes et fald på 60 m. I Krångede Museum vises, hvorledes gennemførelsen af et stort industriprojekt påvirkede landbrugssamfundet, og hvordan byen hurtigt voksede gennem indvandring fra næsten hele Sverige.